Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 33
33:2 JHWH, wees ons genadig. 1)
Op U hopen wij.
Bied ons 2) elke morgen een arm. 3)
Ja, wees onze bevrijding ten tijde van benauwenis.

3 Voor keihard lawaai slaan volkeren op de vlucht.
Als U zich verheft stuiven naties uiteen.
4 Dan wordt de door jullie behaalde buit bijeen verzameld,
een kaalvreter die aan het verzamelen is
ja, zoals sprinkhanen aanvallen, zo valt hij er op aan.

5 Verheven is de Eeuwige
want hij woont in den hoge.
Hij heeft Sion vervuld met recht en gerechtigheid.
6 Zo zijn uw tijden bestendig:
rijk aan bevrijdingen, wijsheid en kennis;
Respect voor JHWH: dat is zijn schat.

7 Zie, herauten 4) jammeren het uit op straat.
Vredeboden wenen bitter.
8 De heerbanen zijn verwoest
er zijn geen reizigers meer.
Hij heeft het verbond verbroken,
hij heeft steden veracht,
mensen niet geteld.
9 Zo treurt het land en kwijnt weg.
De Libanon staat er beschaamd en verwelkt bij.
Saron wordt een woestenij gelijk
Zowel Basan als Karmel laten hun blad vallen.
10
Nu zal ik opstaan
zegt JHWH
nu zal ik mij verheffen
nu zal ik mij hoog oprichten.

1vertaling van Wout van der Spek
2Hier gekozen, in navolging van andere manuscripten en andere vertalingen, voor een uitgang 1e persoon m.v.
3Wellicht kan ook: een helpende hand.
4De betekenis van dit eenmaal voorkomende woord אֶרְאֶלָּ֔ם is erg onzeker. Letterlijk Leeuw van God, ook: Helden. Buber geeft Gottesherdler.