Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 12
12:1 Je 1) zult op die dag zeggen: 2)
Ik loof je, JHWH,
dat je toornig bent geweest op mij
Je toorn heeft zich afgewend,
je hebt mij bemoedigd. 3)

2 Zie, de God van mijn bevrijding,
ik vertrouw op hem, beef dus niet voor hem,
want Jah JHWH 4) is mijn kracht en sterkte, 5)
hij is mij tot bevrijding geworden.

3 Jullie zult met vreugde 6) water scheppen
uit bronnen van bevrijding 7)
4 en jullie zult op die dag zeggen:
Looft JHWH, roept zijn naam uit,
maakt onder de volken zijn daden bekend, 8)
verkondigt dat zijn naam verheven is. 9)
5 Bezing JHWH,
want hij heeft zijn soevereiniteit bewezen:
Dit zij bekend op de hele aarde!
6 Juich en jubel, 10) bewoonster van Sion,
want groot in je midden is de Heilige van Israël.

1"Die Anrede geht an das Volk der Zukunft im Volk der Gegenwart" (Franz Delitzsch, Das Buch Jesaia [Leipzig 4 1889])
2vertaling van Cees van Duin
3Ik volg hier Delitzsch, die voor deze weergave van de werkwoordsvormen verwijst naar Job 4,2 ; Deut 32,8,18 ; Ps 18,12
4Vergelijk Jes 26,4
5Vergelijk Exodus 15,2
6Vergelijk Jes 35,10
7Hoewel hier waarschijnlijk een vertaling als stond hier een hendiadys niet zou misstaan (bevrijdende bronnen), is het toch gewenst het woord bevrijding hier te laten staan om te laten uitkomen dat dit in deze passage een/het sleutelwoord is. Vergelijk Jer 2,13
8Vergelijk Ps 105,1
9Vergelijk Ps 148,13
10Vergelijk Jes 24,14 en 51,1