Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 3
3:25 Jouw 1) mannen, door het zwaard zullen zij vallen, 2)
en jouw helden in de strijd,
26 en klagen en treuren zullen haar poorten
en berooid zal zij op de grond zitten!

1De toegesprokene, die zo´n treurig lot wacht is telkens Sion, door wier poorten (eig. `openingen´) wij als het ware binnengaan en haar berooid op de grond zien zitten.
2vertaling door Pieter Lugtigheid