Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 60,10,
60:10 Vreemdelingen 1) bouwen je muren op
hun koningen stellen zich jou ten dienste.
Hoewel ik je in mijn toorn heb geslagen
Ben ik in mijn welbehagen barmhartig over je.

1Ondanks ben/b-n-h vgl. Naardense Bijbel. Het heeft niet dezelfde functie als in Psalm 127 [NB de vroegere verwoesters van de muren].