Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 29
29:18 Op die dag zullen doven te boek gestelde woorden kunnen horen 1)
en, weg uit donker en duisternis 2), zullen de ogen van blinden zien.
19 Ootmoedigen vinden in JHWH meer en meer vreugde
de behoeftigsten onder de mensen juichen om de Heilige van Israël
20 want het is uit met de tiran, het is gedaan met de spotter
weggemaaid zijn allen die tuk zijn op ongeluk 3)
21 die mensen door een woordje tot zonde brengen
die de pleiter in de poort beentje lichten
en die de rechtvaardige in chaos wegduwen.
22
Daarom,
zo zegt JHWH tegen het Huis Jakob
— hij die Abraham heeft vrijgekocht -
voortaan hoeft Jakob niet meer beschaamd te staan
voortaan zal zijn gezicht niet meer verbleken
23
want wanneer hij, met zijn kinderen, ziet
wat ik met mijn handen doe in zijn midden
zullen ze mijn Naam heiligen
zullen ze heiligen de Heilige van Jakob
en voor de God van Israël huiveren.
24
Verdoolde geesten zullen weet hebben van begrip
en grommers 4) zullen inzicht leren.

1vertaling van Karel Deurloo
2Vgl. Jes. 59,9 v. en Ex. 10,22
3Naardense Bijbel.
4Grommen. Van de zeldzame stam r-g-n. In 59,11 b-m-h voor het brom-men van beren.