Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
1 Koningen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1Kon. 8
8:22 Salomo ging voor het altaar van JHWH staan 1)
ten overstaan van de gehele vergadering der Israëlieten.
Hij spreidde zijn handen uit naar de hemel.
23 Hij zei:

37
Hongersnood, als die in het land is 2)
pest, als die uitbreekt
korenbrand, meeldauw, sprinkhanen of kaalvreters, als die komen
als zijn vijand hem benauwt in een van zijn steden, 3)
enige plaag, enige ziekte,
38
en als er dan enig gebed, enig smeken om genade is
van enig mens [of] van uw gehele volk Israël,
- omdat ieder van hen de plaag van zijn hart kent -
en hij spreidt zijn handen uit in de richting van dit huis,
39
hoort u het dan in de hemel
de plaats waar u gezeten bent.
Vergeef en doe en geef iedereen naar alles wat hij heeft gedaan 4)
omdat u zijn hart kent
- want uzelf kent alleen het hart van alle mensenkinderen -
40
opdat zij u alle dagen vrezen
alle dagen dat zij op de grond leven
die u aan onze vaderen gegeven heeft.

41
Ook naar de buitenlander die niet van uw volk Israël is
maar omwille van uw naam
uit een ver land is gekomen
42
- omdat zij van uw grote naam en uw sterke hand
en van uw uitgestrekte arm hebben gehoord -
en hij komt om in dit huis te bidden
43
hoort u dan [naar hem] in de hemel
de plaats waar u gezeten bent
en doe naar wat de buitenlander tot u geroepen heeft
opdat alle volkeren van de aarde uw naam kennen
zodat zij u vrezen zoals uw volk Israël
en zij weten dat uw naam wordt uitgeroepen over dit huis
dat ik gebouwd heb.

122-23 vertaling door Willem Pel
237-43 vertaling door Evert van den Berg
3Zo in LXX , codex Vaticanus; MT: in het land van zijn poorten
4Letterlijk: al zijn wegen