Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Amos
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Am. 8
8:4 Hoor dít 1)
jullie die de behoeftige te pakken nemen
die er op uit bent een eind te maken aan de gebukten 2) in het land
5 die zeggen:
Wanneer is [de feestdag van] Nieuwe Maan voorbij
zodat we weer graan [op de graanmarkt] kunnen verhandelen
of de sabbat
zodat we weer kunnen openen voor koren[-verkoop]:
de efa-maat verkleinen
het sikkelgewicht vergroten
en de bedrogweegschaal frauduleus inzetten
6
de armen om geldschuld 3) opkopen
de behoeftige vanwege een paar sandalen
– korenafval 4) verhandelen we mee!
7 JHWH zweert bij de hoogmoed van Jakob:
Nee, ik zal niet op den duur hun daden vergeten!
8 Moet híerom de aarde niet sidderen
en treuren al wie er op woont?

1vertaling van Karel Deurloo
2‘gebukten': volgens de Naardense Bijbel. Dubbelzinnig: de met harde hand neergebogenen (vgl Buber, Gebeugten) zijn ook de neergebogenen voor God (vgl Lexicon en Concordantie: `aniy > `-n-h)
3Zo terecht de Naardense Bijbel.
4In deze betekenis hapax leg. [mappal > n-f-l ]