Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Deuteronomium
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Deu. 10
Vermaning tot dankbare gehoorzaamheid
10:12 Welnu, Israël, 1)
wat [anders] vraagt JHWH je god van je 2)
dan ontzag te hebben voor JHWH je god,
te gaan op al zijn wegen
hem lief te hebben
en JHWH je god te dienen
met heel je hart en met heel je ziel,
13 de geboden van JHWH in acht te nemen
en zijn inzettingen
die ik je vandaag gebied,
opdat het je goed gaat.
14 Zie, van JHWH je god
is de hemel en de hemel der hemelen,
de aarde en al wat daarop is;
15 alleen jullie vaderen is JHWH toegenegen geweest,
door hen lief te hebben,
hij heeft hen verkozen, met hun zaad na hen,
jullie, uit alle volkeren
zoals [blijkt] op deze dag.
16 Jullie moeten [dan] de voorhuid van jullie hart besnijden
en niet langer halsstarrig zijn,
17 want JHWH jullie god
hij is de god der goden en de heer der heren,
de grote god, sterke, ontzagwekkende god
die niet partijdig 3) is
en geen [zogenaamd 4)] geschenk aanneemt,
18 die recht doet aan wees en weduwe
en de vreemdeling liefheeft
door hem voedsel 5) en kleding te geven;
19 hebben jullie dan ook de vreemdeling lief
want vreemdelingen zijn jullie geweest in het land Egypte.
20 JHWH je god,
voor hem zul je ontzag hebben en hem zul je dienen
hem zul je aanhangen
en bij zijn naam zul je zweren.
21 hij is je psalm en hij is je god
die bij jou deze grote en ontzagwekkende dingen heeft gedaan
die je met eigen ogen hebt gezien.

1vertaling door Joep Dubbink
2Vgl. vooral Mi. 6,8 !
3Lett. die het aangezicht niet opheft.
4Zogenaamd, omdat het woord de bijbetekenis heeft van "omkoopsom"; vgl. Ex. 23,8 Deut. 27,25 1 Sam. 8,3 Jes. 1,23 5,23 33,15 enz. Met dank aan Evert v.d. Berg.
5Lett. brood, maar dat geeft in het Nederlands de associatie '(slechts) droog brood', en dat is niet bedoeld.