Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Hooglied
1 2 3 4 5 6 7 8
Hgl. 6
6:1 Waarheen is je liefste gegaan, mooiste onder de vrouwen,
waarheen wendde zich je liefste?
Wij zullen hem met jou gaan zoeken.

[zij:]

2 Mijn liefste is afgedaald naar zijn tuin, naar de balsemperken,
om te weiden in de tuinen, om leliën te plukken.
3 Ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij,
hij die weidt tussen de leliën. 1)

1Met dank aan SHA en NBG. De gehele vertaling van Hooglied (4e druk) is verschenen onder ISBN 978-90-6126-074-5