Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jakobus
1 2 3 4 5
Jak. 4 ***