+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Galaten
1 2 3 4 5 6 54 %
Gal. 2
2:11 Toen 1) dan Kefas naar Antiochië kwam
heb ik hem openlijk weerstaan
omdat hij te veroordelen was.
12 Want voordat er enkelen van rond Jakobus kwamen 2)
at hij met de heidenen;
maar toen zij kwamen
stelde hij zich terughoudend op en zonderde zich af
uit vrees voor 'die van de besnijdenis'.
13 En de overige Judeeërs 3)huichelden met hem mee,
zodat ook Barnabas werd meegesleept in hun huichelarij.
14 Maar toen ik zag
dat zij niet de rechte weg bewandelden
volgens de waarheid van het evangelie,
zei ik tot Kefas ten overstaan van allen:
als jij, een Judeeër zijnde,
'heidens' en niet Judees leeft,
hoe kun je dan heidenen dwingen
als Judeeër te leven?
15 Wij zijn van nature Judeeërs
en geen zondaars uit de heidenvolken;
16 nu wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet 4)
tenzij door het vertrouwen 5) van Jezus messias;
hebben ook wij ons vertrouwen op messias Jezus gesteld,
opdat wij gerechtvaardigd zouden worden
uit het vertrouwen van (de) messias
en niet uit de werken van de wet,
omdat uit de werken van de wet
geen enkel mens gerechtvaardigd zal worden.
17 Maar als wij, zoekende gerechtvaardigd worden in (de) messias,
ook onszelf als zondaars bevonden hebben,
is dan (de) messias een dienaar van de zonde?
Dat nooit!
18 Want als ik datgene wat ik heb losgelaten weer opbouw,
maak ik mezelf opnieuw tot overtreder.
19 Want ik ben door de wet voor de wet gestorven,
opdat ik voor God zou leven.
Ik ben met (de) messias gekruisigd;
20 Ik leef, maar niet meer ik,
(de) messias leeft in mij;
hoe ik nu leef in het vlees 6),
leef ik in het vertrouwen, nl. die van de zoon van God
die mij heeft liefgehad
en zichzelf voor mij heeft overgegeven.
21 Ik wijs de genade van God niet af;
want als er door de wet gerechtigheid is,
dan is (de) messias voor niets gestorven.

1vertaling van Machteld van Woerden
2Zij waren van de meer strengen uit Jeruzalem
3deze vertaling gebruik ik liever dan het gebruikelijke 'Joden'
4i.e. de Tora!
5door de hebraïserende vertaling van pistis wordt de betekenis van de zin fundamenteel anders
6nl. in mijn lichamelijke bestaan