+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Galaten
1 2 3 4 5 6 54 %
Gal. 5
5:1 In 1) vrijheid heeft Christus ons vrij gemaakt.
Houd dus stand
en onderwerp u niet opnieuw aan een slavenjuk 2).

13 Want 3) jullie zijn tot vrijheid geroepen, broeders en zusters.
Alleen geen vrijheid als vrijbrief voor het dikke-ik,
maar door de liefde ben je elkanders onderdaan.
14 Want iedere verplichting 4) is in een uitspraak vervuld:
Heb uw naaste lief, zoals u zelf. 5)
15 indien jullie elkaar aanvallen en aanvliegen,
kijk maar uit
dat jullie niet door elkaar worden verscheurd.
16 Ik zeg echter:
wandel in de Geest
en streef de hebzucht van het dikke-ik niet na.
17 Het dikke-ik concurreert met de geest,
de geest met het dikke-ik,
want ze hebben tegenstrijdige belangen.
Je moet dus kiezen! 6)
18 Als jullie door de geest handelen,
vallen jullie niet onder een verplichting
19 De gevolgen van het dikke-ik zijn bekend:
uitbuiting 7), corruptie, zelfverrijking,
20 economisme 8), milieuvervuiling 9),
vijandsdenken, discriminatie, uitsluiting, boze burgers 10),
oorlogstaal, tweedeling, privileges,
21 ongelijkheid, misbruik en consumentisme en dergelijke meer.
Wat ik jullie eerder gezegd heb:
wie zulke dingen praktiseren,
beërven het koninkrijk van God niet.
22 De opbrengst 11) van de Geest is echter solidariteit,
vreugde, welzijn, duurzaamheid, integriteit, burgerschap, bestaanszekerheid,
23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing, waar geen verplichting tegen is.
24 Wie van Christus zijn hebben het dikke-ik gekruisigd
met zijn inhaligheid en hebzucht.
25 Indien wij leven door de Geest,
laten we dan wandelen in de Geest.

1vertaling van Leen de Ronde
2Maarten Luther baseerde zijn gedachten over de christelijke vrijheid op 2 stellingen: 1 Een christen is een zeer vrije heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. 2 Een christen is een zeer dienstvaardige knecht van allen, onderworpen aan allen.
3vertaling van Frans de Ronde
4van de Tora
5Vanuit Leviticus 19:18 kan ook vertaald worden met 'Heb uw naaste lief, die (immers) gelijk is aan u.
6eigenlijk: Dat je niet doet wat je maar wil.
7hier seksuele
8en iedere andere verafgoding
9het woord 'farmakeia' duidt op gifmengen
10het zou goed kunnen dat Paulus hier impliciet waarschuwt voor zijn eigen woedeuitbarstingen. In zijn strijd tegen ongelijkheid en onverschilligheid in de gemeenschap schuwde hij het polariseren, politiseren en polemiseren niet.
11over productiviteit gesproken