+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Makkabeeën (2Mak.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 %