+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 30
30:15 Ja, zo had mijn Heer JHWH, de Heilige van Israël, gezegd: 1)
Door terugkeer en rust 2) zullen jullie gered worden
in kalmte-bewaren en vertrouwen 3) zal jullie kracht blijken 4)
maar jullie hebt daarmee niet ingestemd. 5)
16
Maar jullie hadden gezegd:
Nee, maar tot paarden 6) nemen wij onze toevlucht...
daarom zullen jullie vluchten...
en op ‘de snelle’ 7) zullen wij rijden 8)...
daarom zullen jullie achtervolgers snel blijken.
17
Duizend wordt als één voor de strijdkreet van één
voor de strijdkreet van vijf zullen jullie vluchten 9)
tot er van jullie nog slechts iets resteert
als een 10) mast 11) op de top van een berg
iets als een seinpaal 12) op een heuvel.

18
Daarom ziet JHWH ernaar uit jullie genadig te kunnen zijn
en daarom zal hij zich verheffen om zich over jullie te erbarmen
want een god van recht is JHWH.
Gelukkig allen die naar hem uitzien.

19
Ja, volk op de Sion, dat gezeten is in Jeruzalem
je hoeft niet te blijven wenen, zeker niet.
Hij zal je genadig zijn 13), absoluut.
Het geluid van je klacht
zodra hij dat hoort
zal hij je antwoorden 14).
20
Wel heeft mijn Heer jullie brood van benauwdheid gegeven
en water van verdrukking 15)
maar niet langer zal je leraar zich omvleugelen 16)
en je eigen ogen zullen je leraar kunnen zien.
21
Je oren zullen van achter je het woord horen:
Dit is de weg, ga daarop
wanneer jullie naar rechts zouden willen
of naar links. 17)

1vertaling van Cornelis van Duin
2Op te vatten als hendiadys? Door terug te keren tot rust?
3Ook een hendiadys? Weer te geven als: vertrouwensvol pas op de plaats? Vgl. 7,4.9; 31,1.
4Vgl. 29,2.
5Dit verbum nog 1,19; 28,12; 30,9.15; 42,24. Meestal met een ontkenning.
6Vgl. 31,1.3.8.
7Eigenlijk ‘lichte’. Vgl. ‘leichte Kavallerie’.
8Vgl. 31,1.
9Vgl. Deut. 32,30; Lev. 26,8 .
10Het artikel moet mijns inziens hier niet vertaald worden.
11Of toch een pijnboom? Delitzsch: Das bisher einem dichten Walde gleiche Volk wird gleich einer einsam auf des Berges Gipfel sich erhebenden hochstämmigen schlanken Pinie.
12Vgl. 5,26; 18,3; 31,9.
13Zie voor de vorm Gen. 43,29 . Vgl. GesK 67n.
14Vgl. voor de vorm Jer. 23,37 .
15Zeer problematische regels. Wildberger, o.a., ziet geen mogelijkheid er zonder tekstwijziging uit te komen.
16Met dank aan Da Costa (Lied 292:1, Liedboek voor de kerken). Het verbum is een hapax leg., afgeleid van het woord vleugel.
17In de verzen 19-21 is de afwisseling van 2de pers. sing. en plur. verwarrend.