+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Jesaja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Jes. 66
66:5 Laat men horen het woord van JHWH 1)
zij die huiver hebben voor zijn woord.
Uw broeders die u haten, die u verstoten omwille van mijn naam, hebben gezegd:
“Laat JHWH zijn heerlijkheid tonen dat wij jullie vreugde bezien”
Die zullen zelf beschaamd staan.

6 Er klinkt gedruis 2) uit de stad.
Het klinkt uit de tempel
De stem van JHWH die vergelding brengt over zijn vijanden.

7 Voordat zij pijn kreeg heeft zij gebaard,
voordat zij weeën kreeg, bracht zij een zoon ter wereld.
8 Wie heeft zo iets gehoord?
Wie heeft iets dergelijks gezien?
Komt een land in één dag tot aanzien?
of wordt een volk in één keer geboren?
Ja, Sion had nauwelijks pijn of zij baarde haar kinderen.
9 Zou ik soms ontsluiting geven en niet doen baren? zegt JHWH.
Of zou ik doen baren en toesluiten? zegt uw God. 3)

10
Verheug 4) je met Jeruzalem en jubel om haar 5)
jullie allen die haar liefhebben 6).
Wees vrolijk, ja wees vrolijk met haar
jullie allen die om haar in de rouw zijt gegaan 7).
11
Zuigen maar, jullie! laat je maar verzadigen
door haar troostrijke 8) borst
slurpen maar, jullie! laat je maar laven
door haar luisterrijke tiet.

12 Immers, aldus zegt JHWH
Let wel, als met een rivier overdek ik haar met vrede 9)
met de luister der natiën 10) als met een kolkende 11) stroom.
Op de heup zullen jullie gedragen worden
op knieën gewiegd.
13
Zoals een moeder iemand troost 12)
zo zal ik jullie troosten …
door Jeruzalem zullen jullie getroost worden.
14
Jullie zult (het) zien, je hart zal vrolijk worden
je gebeente 13) zal als jong groen uitspruiten.

De hand van JHWH zal bekend worden bij zijn knechten
maar hij zal tekeergaan tegen zijn vijanden.

1vertaling van Wout van der Spek
2Joüon Muraoka §162 e vertaalt קֹ֤ול indien gevolgd door een genitief met Ik hoor …. eindigend met ik hoor JHWH die …
3zie hierover ook Karel Deurloo in: Onze lieve vrouwe baart een zoon, Kleine Bijbelse Theologie deel III, Kok Kampen 2006, blzz.. 38-40
4vertaling vers 10-14 van Kees van Duijn
5Weliswaar is Jeruzalem in het Nederlands een onzijdig begrip, maar evenals het Hebreeuws denkt het Nederlands aan de stad als een vrouwelijke grootheid. Vandaar – in overeenstemming met de vertaaltraditie – hier en in de volgende regels vrouwelijke voornaamwoorden.
6Het werkwoord אָהֵב heeft ook een duidelijke politieke connotatie. Vergelijk Deuteronomium. Beuken: loyaal zijn aan.
7Vgl. 57:18; 61:2,3; 60:20.
8De stam נחם heeft, anders mijns inziens dan het Nederlandse werkwoord troosten, ook de betekenis van bemoedigen, nieuw perspectief bieden.
9Vgl. 48:18.
10Zie 61:6.
11Een typisch Jesaja-woord. Zie 8:8; 10:22; 28:2,15,17,18; 30:28; 43:2. En vgl. Dan 11:10,40.
12Zie noot 7.
13Deze metafoor duidt mijns inziens op dat wat zorgt voor de samenhang, de cohesie van een samenleving: gebinte!