+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Daniël (Dan.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 %