+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Timoteüs
1 2 3 4
2Tim. 2 ***