Schrift in Uitvoering
+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Steunen
De Dirk Monshouwer Stichting is een stichting zonder winstoogmerk, die afhankelijk is van giften van gebruikers, geïnteresseerden en organisaties die er belang bij hebben dat er goede Bijbelvertalingen blijven bestaan.
De Stichting geeft boeken uit, organiseert studiedagen, bekostigt de ontwikkeling en het onderhoud van twee websites en betaalt de bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie aan de Vrije Universiteit.
De begroting van de stichting is € 15.000,- per jaar.
Om deze kosten te kunnen betalen zijn uw giften van harte welkom.
Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.
U kunt deze overmaken op postgiro reknr. 9320431 t.n.v. Dirk Monshouwer Stichting, Almere.

Alvast heel hartelijk dank!