+ + Oude Testament Deuterocanonieke boeken Tobit Judit Ester (Grieks) 1 Makkabeeën 2 Makkabeeën Wijsheid Wijsheid van Jezus Sirach Baruch Brief van Jeremia Toevoegingen aan Daniël Gebed van Manasse + Nieuwe TestamentKlaar, Deuterocanonieke boeken geopend.