+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Efeziërs (Ef.)
1 2 3 4 5 6 66 %