+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Tessalonicenzen (2Tes.)
1 2 3 0 %