+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Timoteüs (2Tim.)
1 2 3 4 0 %