+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
2 Johannes (2Joh.)
2 Johannes