+ + Oude Testament + Deuterocanonieke boeken + Nieuwe Testament
Galaten
1 2 3 4 5 6 54 %
Gal. 4
4:1 Ik 1) wil maar zeggen:
zolang de erfgenaam een kind 2) is,
verschilt hij niets van een slaaf,
ook al is hij heer van alles;
2 maar hij staat onder toezichthouders en zaakwaarnemers,
tot het moment dat tevoren door de vader is bepaald.
3 Zo was het ook met ons, toen wij kinderen waren:
we waren onder de wereldelementen 3) slaaf gemaakt 4).
4 Maar toen de volheid 5) van de tijd gekomen was
heeft de vader zijn zoon uitgezonden,
geworden 6) uit een vrouw,
geworden 7) onder het wetsonderricht,
5 opdat hij hen 8) die onder het wetsonderricht zijn zou loskopen 9),
opdat wij de rang van zonen-en-dochters 10) zouden ontvangen 11).
6 Omdat jullie zonen-en-dochters zijn
heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden 12) in onze harten 13),
schreeuwend: abba! vader!
7 Zodat je niet meer slaaf bent 14), maar zoon-en-dochter;
en als je zoon-en dochter bent, dan ook erfgenaam –
door God.

1vertaling van Harry Pals
2de meeste vertalingen hebben ‘onmondig’, maar dat is een onnodige interpretatie
3NBV ‘machten’
4NBV ‘onderworpen’ is te weinig bijbels, vgl. Exodus
5dit woord verduistert de NBV
6klinkt de traditie van Joh. 1 (vss. 3, 14, 15, 17) door?
7‘onderworpen’ (NBV) miskent de parallel
8de NBV maakt er ‘ons’ van
9NBV: ‘vrij te kopen van de wet’; staat er zo niet
10zo NB; ‘zoonschap’ vind ik een vreemd archaïsch woord en onnodig sexistisch
11‘opdat wij zijn kinderen =zouden worden’ (NBV) is te vlak
12waarom ‘gegeven’ (NBV)?
13waar zijn de harten in de NBV gebleven?
14opvallend enkelvoud, ontgaat de NBV